Đĩa Game PS4 NBA 2K20 – EU

1.350.000 VNĐ 1.250.000 VNĐ

-7%
Tình trạng: Còn hàng

Ngày phát hành: 6 tháng 9, 2019
Nhà phát triển: Visual Concepts
Loạt trò chơi: NBA 2K
Chế độ: Trò chơi điện tử một người chơi, Trò chơi điện tử nhiều người chơi
Các nền tảng: PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Android, iOS, Microsoft Windows
Các nhà xuất bản: 2K Sports, 2K Games

Đĩa Game PS4 NBA 2K20 Trailer