Đĩa Game PS4 Borderlands 3 – Asia

1.300.000 VNĐ

Tình trạng: Còn hàng

Ngày phát hành: 13 tháng 9, 2019
Nhà phát triển: Gearbox Software, LLC
Khung phần mềm: Unreal Engine
Nhà xuất bản: 2K Games
Các nền tảng: PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia, Microsoft Windows
Chế độ: Trò chơi điện tử một người chơi, Trò chơi điện tử nhiều người chơi