Anthem – US

VNĐ

Tình trạng: Hết Hàng

Ngày phát hành: 22 tháng 2, 2019
Khung phần mềm: Frostbite 3
Nhà xuất bản: Electronic Arts
Thể loại: Action role-playing game
Các nhà phát triển: BioWare, Motive Studios
Các nền tảng: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows

Hết hàng

Anthem Trailer