Ace Combat 7 Skies Unknown – Asia

VNĐ

Tình trạng: Hết Hàng

Ngày phát hành: 18 tháng 1, 2019
Khung phần mềm: Unreal Engine
Nhà xuất bản: Bandai Namco Entertainment
Thể loại: Combat flight simulation game
Các nền tảng: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows
Các nhà phát triển: Bandai Namco Entertainment, Project Aces, Bandai Namco Studios

Hết hàng

Ace Combat 7: Skies Unknown Trailer