Thẻ Xbox Live, Xbox Gift Card, Bán Code Xbox, Thẻ nạp Xbox Live Gold – GameStation.Vn
Giỏ hàng

Thẻ Xbox Live

Thẻ Xbox Gift Card là một loại thẻ mới thay thế cho thẻ Xbox Point ngày xưa, khi nạp thẻ Xbox Live Gift Card vào hệ thống các bạn sẽ có tiền, tiền tương ứng với đơn vị tiền tệ account Xbox của các bạn, điển hình là: USD, GBP..

Sau khi nạp thẻ vào account có tiền, các bạn có thể dùng để mua GAMES, Đồ trong games như là: gold, gems, kim cương, và mua các bản mở rộng  & các dịch vụ khác trên hệ thống Xbox.
Ngoài ra bạn có thể dùng để mua đồ trên window store, window phone store...

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Linkedin